Els propers 14 i 21 d’octubre d’enguany en format AULA VIRTUAL, de 9:30 a 13:30 hores , impartirem dues sessions per ajudar a les autònomes a gestionar els impostos. És una formació totalment subvencionada, per tant sense cost per l’usuari, i dirigida exclusivament a persones treballadores del Baix Empordà, poden ser autònomes o també treballadores de petites i mitjanes empreses.


Per més informació sobre el curs i inscripcions
https://www.autoocupacio.org/es/serveis/formacions/autonoms-impostos/.Programa:

Obligacions fiscals per a començar l’activitat (alta IAE)
Factures: elements obligatoris de la factura. Llibre de factures emeses i rebudes
Obligacions fiscals: Conceptes previs. IVA, elaboració de la declaració trimestral i anual
L’IRPF: càlcul d’ingressos i despeses. La declaració anual. Situacions especials”