informe quantitatiu de les aparicions de l’ADEM en mitjans de comunicació i la seva valoració en repercusió econòmica.