Projecte “PICTORITZO EL MEU MUNICIPI”

PICTORITZAR?
Pictoritzar ve de la paraula pictograma que significa imatge que comunica un missatge sense relació amb la seva forma fonètica. Una imatge val més que mil paraules i en el cas de les persones amb autisme (d’ara en endavant TEA per posar en valor l’amplia varietat de perfils possibles dins de l’espectre autista), aquesta frase feta és més certa que mai.
Una de les principals dificultats de les persones amb TEA és la comunicació i la interacció social de manera que sovint els resulta extremadament complicat no solament entendre el món que els envolta sinó també expressar les seves necessitats o els seus desitjos. Per aquest col·lectiu les paraules esdevenen més complicades del que semblen ja que venen acompanyades de tot un seguit d’elements (el to de veu o la gesticulació corporal, entre d’altres) que necessiten desxifrar un a un, per arribar a comprendre el context en el que es troben. Aquesta situació esdevé encara més complicada si tenim en compte que moltes persones amb TEA són no verbals, és a dir, no han desenvolupat un llenguatge oral i es comuniquen a través de sistemes alternatius de comunicació amb imatges.


PER QUÈ ÉS NECESSARI PICTORITZAR?
Davant d’aquesta situació esdevé d’especial importància, facilitar l’accés a les persones amb TEA a tots els serveis propis d’un municipi ja siguin serveis públics com ara l’Ajuntament, el punt d’informació o el pavelló o serveis privats com per exemple la farmàcia, el supermercat o la perruqueria. Per tal que aquesta mesura sigui realment efectiva ha d’anar acompanyada d’un seguit d’eines que, a més de facilitar l’accés, els faciliti la comunicació de les persones amb TEA i els permeti formar part de els dinàmiques pròpies del municipi.


QUÈ IMPLICA PICTORITZAR EL MEU ESTABLIMENT?
Identificar el teu establiment amb:
Una petita placa distintiva on s’indiqui expressament quina activitat hi realitzes: bar, botiga de roba, fleca, etc.
Una enganxina de “amics de viu autisme”
Disposar d’un petit document on s’especifiquin la cartellera de serveis. Per exemple, en el cas d’un bar/restaurant un menú adaptat amb pictogrames o en el cas de la farmàcia una fulla on la persona amb TEA pugui indicar a quina part del cos té molèsties.
Ambdós documents seran facilitats per l’associació Viu Autisme i aniran acompanyats d’una petita explicació sobre què és el TEA i consells per facilitar la comunicación amb persones amb TEA.

PROPOSTA D’ENGANXINA AMICS DE VIU AUTISME

PROPOSTA D’IMATGES
Pictogrames d’ARASAAC també han d’incloure el seu propi logo.Amb el suport de l’ADEM