ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El passat 29 de juny, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis 2021 a la Sala Polivalent de Castell d’Aro. Hi van assistir més d’una vintena d’associats i es va dur a terme l’aprovació dels Comptes de l’exercici 2020: Balanç de situació, Compte de...