El passat 29 de juny, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis 2021 a la Sala Polivalent de Castell d’Aro.
Hi van assistir més d’una vintena d’associats i es va dur a terme l’aprovació dels Comptes de l’exercici 2020: Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys i el  Pressupost pel 2021. Tanmateix, es va procedir a aprovar l’Acta de l’assemblea anterior celebrada telemàticament al desembre de 2020.
Pel que fa al pla d’acció 2020, es varen detallar les activitats incloses tot indicant quines no es varen poder executar, ja sigui per manca de suport i/o pressupost, i quines sí es varen dur a terme tot i les restriccions per la Covid-19.

Tot seguit es van presentar les campanyes del 2021, amb especial atenció a la campanya en curs: L’ESTIU COMENÇA A PLATJA D’ARO, que inclou sortejos setmanals via instagram i el sorteig extraordinari a celebrar, públicament, el 31 de juliol. També es va destacar el projecte “The Village Costa Brava Experience”, concebut per l’AdEm s’articula a partir d’una federació d’associacions dels 5 municipis veïns, amb el suport dels ajuntaments i administracions. Aquest projecte, té per objectiu promocionar el conjunt de municipis com un producte homogeni territorialment i plural en quan a estructures i experiències d’oci, destacant alhora les singularitats de cada municipi del Village.
De cara al segon semestre, AdEM ja treballa en la propera edició de la Botiga al Carrer, que es celebrarà  el 4 i 5 de setembre.
Al final de la sessió, els assistents van poder exposar les seves inquietuds i punts de vista així com resoldre dubtes i preguntes amb els membres de la Junta de l’AdEm.