➡️ INFORMACIÓ D’INTERÉS ⠀
⭕️ Resolució mesures extraordinàries · A partir del 18 d’agost de 2020

🥂 Hoteleria, restauració i terrasses, bars i restaurants de platja:⠀
▪️ Distància mínima 1,5 m en el servei de barra⠀
▪️ Distància mínima 1’5 m entre taules o agrupacions de taules⠀
▪️ Màxim 10 persones per taula o agrupació de taules⠀
▪️ Admissió nous clients fins 00 h i tancament 01 h⠀

🚬 Consum de tabac i assimilats:⠀
▪️ No es pot fumar en la via pública o en espais a l’exterior quan no es pugui respectar la distància mínima interpersonal de 2 metres⠀

💁‍♂️ Recomanacions generals trobades socials:⠀
▪️ Limitades al grup de convivència estable⠀
▪️ Limitades a un màxim de 10 persones⠀

👩‍⚕️ Recordeu mantenir tots els protocols i recomanacions sanitàries

Més informació >>>AQUÍ<<<